Dự án Trạm bơm

/projects/pump-station-project/

Giới thiệu dự án:
Đúc sẵn, Chế tạo, Hàn, Lắp đặt van, Quản lý mặt bích, lắp đặt đường ống ngầm, Lắp đặt hỗ trợ, Sơn phủ, Nổ và sơn đường ống, Sơn hệ thống khí trơ.

Địa điểm
Iran

Thông tin chi tiết sản phẩm
Ống SMLS, ASME B31.3 ERW, Mặt bích

Ngày
11.2020


Thời gian đăng bài: 14 tháng 12 năm 2021