Dự án Trạm bơm & Đường ống 24 "& 12"

/projects/24-12-pipeline-pump-station-project/

Giới thiệu dự án:
Đường ống 3 km & Đường ống 2500 Dia inch, ROW, Chuỗi, Uốn, Hàn, Phun & Sơn & Sơn, Chế tạo, Thép hỗ trợ, Đào rãnh, Trải giường, Hạ thấp, Đệm, FOCC & FOC, Chèn lấp, Công trình dân dụng.

Địa điểm
Ả Rập Saudi

Thông tin chi tiết sản phẩm
SMLS, ASTM A53

Ngày
2.2021


Thời gian đăng bài: 14 tháng 12 năm 2021