Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Jordan

/projects/infrastructure-project-construction-in-jordan/

Giới thiệu dự án:
Theo nhu cầu của dự án, cung cấp các giải pháp sản phẩm thép và ống công nghiệp bền cho dự án xây dựng này, bao gồm các đường ống ngầm, hệ thống thoát nước, v.v.

Địa điểm
Jordan

Thông tin chi tiết sản phẩm
Ống ASME B36.10 ERW, API 5L Gr.B

Ngày
08.2021


Thời gian đăng bài: 14 tháng 12 năm 2021