Dự án nhà máy xử lý nước cấp ở Ba Lan

/projects/water-supply-treatment-plant-project-in-poland/

Giới thiệu dự án:
Dự án cơ sở hạ tầng này rất cần thiết cho sự phát triển và thịnh vượng trong ngắn hạn và dài hạn của cộng đồng địa phương, giúp giảm chi phí cho các gia đình và doanh nghiệp địa phương, đồng thời thúc đẩy hệ sinh thái thủy sinh lành mạnh hơn và cải thiện chất lượng nước.

Địa điểm
Ba lan

Thông tin chi tiết sản phẩm
Ống ERW, API 5L X56 PSL1, 12 inch, 12M

Ngày
04.2020


Thời gian đăng bài: 14 tháng 12 năm 2021