โครงการ Odyssea Marine ในเม็กซิโก

/projects/odyssea-marine-project-ในเม็กซิโก/

แนะนำโครงการ:
ดำเนินการกองเรือที่มีความสามารถทั่วโลกของเรือเดินทะเล Dynamic Positioning 2 และ Dynamic Positioning 1 ซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 265 ถึง 170 นิ้วอู่ต่อเรือยังมีความสามารถในการดัดแปลงและซ่อมแซม

ที่ตั้ง
เม็กซิโก

รายละเอียดสินค้า
LSAW, EN10210

วันที่
05.2019


เวลาโพสต์: 14 ธันวาคม 2021