Dự án biển Odyssea ở Mexico

/projects/odyssea-marine-project-in-mexico/

Giới thiệu dự án:
vận hành đội tàu định vị động 2 và định vị động 1 có năng lực trên toàn thế giới, có chiều dài từ 265 'đến 170'. Nhà máy đóng tàu cũng có khả năng hoán cải và sửa chữa.

Địa điểm
Mexico

Thông tin chi tiết sản phẩm
LSAW, EN10210

Ngày
05.2019


Thời gian đăng bài: 14 tháng 12 năm 2021