Dự án biển Odyssea ở Mexico

/projects/odyssea-marine-project-in-mexico/

Giới thiệu dự án:
vận hành một đội tàu xa bờ Dynamic Positioning 2 và Dynamic Positioning 1 có khả năng hoạt động trên toàn thế giới với chiều dài từ 265' đến 170'.Nhà máy đóng tàu cũng có khả năng chuyển đổi và sửa chữa.

Vị trí
Mexico

Thông tin chi tiết sản phẩm
LSAW, EN10210

Ngày
05.2019


Thời gian đăng bài: 14-Dec-2021